Jeugdopleidingsplan

Jeugdopleidingsplan

De jeugdtrainers werken volgens het jeugdopleidingsplan (JOP). Per leeftijdscategorie wordt de ontwikkeling van de speelsters op een specifieke manier gestimuleerd. De OHC’01-huisstijl van handballen wordt hiermee van jongs af aan aangeleerd met een gedetailleerd jaarprogramma wat alle elementen bevat om succesvol een handbaljaar te doorlopen. Hieronder is meer informatie te vinden m.b.t. het jeugdopleidingsplan.

C-Jeugd gaat starten

OHC’01 leidt zijn eigen (jeugd)kader op.

Potentiële trainers, coaches en scheidsrechters volgen hiervoor een (intern) opleidingsprogramma. De jeugdleden en hun ouders worden actief gestimuleerd om hieraan mee te doen. De TC begeleidt deze ontwikkeling en stimuleert de doorgroei van het kader.

Het opleidingsplan biedt een rode draad voor

  • Een verantwoorde opleiding van jeugdspelers.
  • De toepassing van jeugdontwikkeling, waarbij het OHC-DNA leidend is.
  • De afstemming van de spel- en trainingsopvatting van de jeugdtrainers.

Accenten van het opleidingsplan
Accent 1: Door de hogere spelsnelheid wordt van de spelers een grotere vaardigheid verwacht en wordt het oefenen van het creatieve tactische aanvalsspel in kleine groepen onder tijdsdruk van belang.

Accent 2: Gevarieerd verdedigen, met als basis het veroveren van de bal is het uitgangspunt in alle ontwikkelingsfasen.

Accent 3: Hoge eisen op tactisch gebied, waarbij veel meer technieken worden aangeleerd die gebaseerd zijn op snelheid. Jeugdspelers moeten veel uitgebreider en minder positie gebonden worden opgeleid.

Accent 4: Specialisatie op een positie wordt uitgesteld. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om alle spelers in de aanval en de verdediging intensief en uitgebreid op te leiden.

Accent 5: Ontwikkelingsgericht inzetten van spelers in wedstrijden leidt tot een uitgebreid handelingsrepertoire. Vorming staat boven resultaat.

Accent 6: Door alle leeftijdsgroepen heen wordt altijd en overal het veroveren van de bal gestimuleerd.