Contributie

Als vereniging willen wij open en duidelijk naar u communiceren. Hier onder vindt u een overzicht van de contributie-bedragen.

Op zoek naar het aanmeldformulier?

Naar inschrijfformulier

Meer weten over onze vereniging?

Naar OHC'01
De contributieperiode loopt van 1 juli t / m 30 juni. U ontvangt een mail met het bedrag wat moet worden voldoen. Wordt u gedurende het jaar lid dan betaalt u een evenredig deel. Derhalve het verzoek om na ontvangst van de mail de contributie zelf over te schrijven op bankrekeningnummer NL95RBRB 0691634319 tnv Regiobank Oosterhout OHC'01 te Oosterhout onder vermelding van 'naam en seizoen' (bijv: Contributie Anna 2018-2019). Voor meer informatie kunt u terecht bij onze penningmeester financieel@ohc01.nl