Update COVID-19: we mogen weer handballen!

OHC
Iedereen bedankt! – €1095 opgehaald ‘CashvoorjeClub”
27 november 2019
proeftraining ohc
Proeftrainingen Handbal bij OHC’01 – Meld je nu aan!
29 mei 2020
Bekijk alles
ohc handbal start na covid

Beste handbalvrienden,

Het heeft enige tijd geduurd maar vanaf 7 mei j.l. mogen wij onze jeugdleden weer ontvangen op Sportpark De Contreie. Dit natuurlijk met inachtneming van de geldende regels. Net als jullie zijn wij hier ook erg blij mee!

In verband COVID-19 willen wij al onze handbalvrienden middels deze weg nog informeren over de inrichting en organisatie van onze wekelijkse handbaltrainingen. Tevens ontvangen alle (ouders/verzorgers van) jeugdleden een mail waarin de organisatie en inrichting van trainingen gecommuniceerd wordt.

Om de handbaltrainingen verantwoord vorm te geven houden wij rekening met bestaande adviezen en gestelde richtlijnen van het RIVM. Tevens hebben wij vanuit de Nederlandse Handbal Bond een protocol ontvangen waaraan wij ons strikt zullen gaan houden. De gezondheid van iedereen staat natuurlijk voorop! Én daarom is het zo belangrijk dat ouders, betrokkenen en jeugdleden deze informatie goed tot zich nemen.

Allereerst vragen wij nogmaals de bestaande adviezen en maatregelen van het RIVM op te volgen:

 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;

Voor al onze jeugdleden gelden naast bovenstaande adviezen en maatregelen:

 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
  kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • sporters van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen (behalve personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
 • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een handbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
 • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Wij vragen ouders om volgende maatregelen en adviezen in acht te nemen:

 • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

ohc update

LET OP! VV Oosterhout heeft goed nagedacht over een route, waarmee het brengen en halen van jeugdleden op een zo efficiënt mogelijke manier is georganiseerd. Wij attenderen jullie hier op! Zorg dat je deze route gebruikt zoals is aangegeven! Alvast bedankt!

Een aantal maatregelen die wij vanuit de vereniging zullen nemen:
– We zorgen vooraf voor goede hygiëne m.b.t. handen schoonmaken en ontsmetten e.d.
– We zorgen dat de materialen die we gebruiken niet een besmettingshaard gaan vormen:
– Iedere sporter eigen bal, eigen bidon.
– Ander trainingsmateriaal (bijv. pionnen) wordt alleen door trainer aangeraakt. Hij/zij draagt hierbij handschoenen.
– Wij zijn verantwoordelijk voor desinfectie materiaal. Niet alleen voor handen maar ook voor materialen.
– Controle op desinfectie voor, tijdens en na training is onder verantwoordelijkheid trainer.

Tot slot hebben wij als vereniging een operationeel plan jeugd 13 tot 18 jaar. Onze trainers hebben hier zicht op en jullie kunnen erop vertrouwen dat ook dit plan is opgesteld aan de hand van de RIVM maatregelen en adviezen.

Wij hopen iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er vragen zijn, mag er altijd contact op worden genomen met Lotte of Amber. Tevens verwijzen we jullie graag door naar de mail vanuit het bestuur.

Wij zien alle jeugdleden heel graag terug vanaf donderdag 7 mei, met inachtneming van bovenstaande informatie.

Boven alles geldt: gebruik je gezond verstand and play safe handball!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *